Page 1 2 3
( 15 x 7,5 x 18cm)
KHAY MUỖNG ĐŨA
( 17 x 10 x 27cm)
ỐNG ĐŨA NẮP
( 16 x 14 x 16cm)
ỐNG GIẤY ĐỂ BÀN
( 11 x 11 x 11cm)
ỐNG BÁCH HÓA
( 32 x 24,5 x 11cm)
HỘP ĐỰNG RAU QUẢ
MUỖNG KHÔNG DÍNH
(VÁ & XỚI CƠM)
Next >>